Bể trộn cắt cao

  • Emulsify Mixing Tank

    Bể trộn nhũ tương

    JINGYE High Shear Mixing Tank, còn được gọi là thùng trộn nhũ tương, máy trộn nhũ tương / cắt cao đặc biệt đã mang lại cho anh ta những chức năng đặc biệt trong việc trộn.