Máy trộn hành tinh

  • Planetary Mixer

    Máy trộn hành tinh

    Thân máy trộn nấu ăn hành tinh JINGYE là thân nồi bằng thép không gỉ hình bán cầu được dập, sử dụng hơi nước, khí hóa lỏng, khí tự nhiên và các dạng gia nhiệt khác, phương pháp khuấy bằng cách sử dụng bộ truyền động kiểu nghiêng đặc biệt, sử dụng máy khuấy hành tinh và thân nồi tiếp xúc hoàn toàn, truyền cách mạng và quay của tỷ số truyền không nguyên, do đó nồi mà không khuấy Góc chết.