Ấm đun nước tĩnh

  • Stationary Kettle

    Ấm đun nước tĩnh

    Ấm đun nước hơi tĩnh tại JINGYE, còn được gọi là ấm có vỏ bọc, có đáy hình bán cầu đặc biệt với lớp áo khoác đầy đủ và được làm nóng thông qua lớp áo khoác hình bán cầu thực sự, đảm bảo rằng vật liệu được làm nóng đồng đều trong quá trình nấu hàng loạt.