Ấm áp suất tĩnh

  • Stationary Pressure Kettle

    Ấm áp suất tĩnh

    Ấm áp JINGYE, còn được gọi là nồi áp suất công nghiệp, có đáy bán cầu đặc biệt với lớp áo khoác đầy đủ, và được làm nóng qua lớp áo bán cầu thực sự, đảm bảo nguyên liệu được làm nóng đồng đều trong quá trình nấu hàng loạt.