Bể trộn chân không cắt cao

  • Vaccum Emulsify Tank

    Vaccum Emulsify Tank

    JINGYE Vacuum High Shear Mixing Tank, còn được gọi là bồn trộn nhũ tương chân không, được trang bị hệ thống chân không, hệ thống cắt cao, hệ thống trộn, hệ thống nâng máy trộn, bệ vận hành.