Bể trộn

  • Mix Tank

    Bể trộn

    JINGYE Mixing Tank là một thùng chứa để chứa và trộn nguyên liệu. Được chế tạo theo tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, Bể trộn JINGYE đã tạo ra giá trị cho khách hàng của chúng tôi.